Bible21Malachiáš3,6

Malachiáš 3:6

Já Hos­po­din se neměním – pro­to jste, synové Jáko­bovi, ne­by­li zničeni.


Verš v kontexte

5 Při­jdu k vám te­dy, abych sou­dil, a rych­le usvědčím ča­roděje, cizo­ložníky, křivopřísežníky, utlačova­te­le ná­deníků, vdov a si­ro­tků i ty, kdo činí ústrky přis­těhoval­cům a ne­mají bázeň pře­de mnou, praví Hos­po­din zástupů. 6 Já Hos­po­din se neměním – pro­to jste, synové Jáko­bovi, ne­by­li zničeni. 7 Už od dob svých ot­ců jste se od­vrace­li od mých pravi­del a ne­do­držova­li jste je. Vrať­te se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hos­po­din zástupů. „Jak se má­me vrátit?“ ptá­te se.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo ja Hos­podin sa ne­mením, pre­to ste vy, synovia Jakobovi, ešte ne­vyhynuli.

Evanjelický

6 Lebo ja, Hos­podin, som sa ne­zmenil, ani vy ste ne­pres­tali byť syn­mi Jákobovými.

Ekumenický

6 Ja, Hos­podin, som sa ne­zmenil, ani vy ste ne­pres­tali byť syn­mi Jákobovými.

Bible21

6 Já Hos­po­din se neměním – pro­to jste, synové Jáko­bovi, ne­by­li zničeni.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček