RoháčekMalachiáš2,3

Malachiáš 2:3

Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu.


Verš v kontexte

2 Ak nebudete po­slúchať a keď si toho nevezmete k srd­cu, aby ste dali slávu môj­mu menu, hovorí Hos­podin Zá­stupov, pošlem na vás zlorečen­stvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srd­cu. 3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu. 4 A zviete, že som po­slal na vás toto pri­kázanie, aby to bola moja sm­luva s Lévim, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu.

Evanjelický

3 Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú.

Ekumenický

3 Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi.

Bible21

3 Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li!