Bible21Malachiáš2,3

Malachiáš 2:3

Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li!


Verš v kontexte

2 Jest­liže ne­po­s­lech­nete a ne­roz­hodnete se vzdávat čest mé­mu jménu, praví Hos­po­din zástupů, sešlu na vás pro­kletí a pro­k­le­ji i vaše žeh­nání. A už jsem je také pro­klel, pro­tože jste si to ne­vza­li k srd­ci. 3 Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li! 4 Teh­dy po­zná­te, že jsem vám po­slal toto va­rování, aby byla za­chová­na má smlou­va s Levim, praví Hos­po­din zástupů.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu.

Evanjelický

3 Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú.

Ekumenický

3 Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi.

Bible21

3 Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček