EvanjelickýMalachiáš2,3

Malachiáš 2:3

Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú.


Verš v kontexte

2 Ak ne­pos­lúch­nete a ak si to ne­vez­mete k srd­cu, aby ste vzdávali česť môj­mu menu - vraví Hos­podin moc­nos­tí - tak na vás zošlem kliat­bu a na kliat­bu zmením vaše požeh­nanie. Ba už som ho aj zmenil na kliat­bu, lebo nieto medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srd­cu. 3 Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú. 4 Po­tom spoz­náte, že som vám ja po­slal ten­to príkaz, aby trvala moja zmluva s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu.

Evanjelický

3 Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú.

Ekumenický

3 Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi.

Bible21

3 Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li!