EkumenickýMalachiáš2,3

Malachiáš 2:3

Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi.


Verš v kontexte

2 Ak ne­pos­lúch­nete a ne­vez­mete si k srdcu, že máte vzdávať česť môj­mu menu — vraví Hos­podin zá­stupov — tak zošlem na vás kliat­bu a vaše požeh­nanie pre­kľajem. Veď som ho už aj pre­klial, lebo ni­kto z vás si to neberie k srdcu. 3 Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi. 4 Po­tom po­znáte, že toto roz­hod­nutie som vám po­slal ja, aby sa za­chovala moja zmluva s Lévim — vraví Hos­podin zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu.

Evanjelický

3 Hľa, ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tvárí, kal vašich sviat­kov, vtedy vás k nemu vy­nesú.

Ekumenický

3 Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi.

Bible21

3 Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček