RoháčekMalachiáš2,17

Malachiáš 2:17

Unavujete Hos­podina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hos­podinových, a má v nich vo všet­kých záľubu, alebo kdeže je v­raj Bôh súdu?


Verš v kontexte

15 A či ne­učinil obid­voch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mlados­ti nech sa ni­ktorý nedopus­tí ne­very. 16 Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ako i toho, k­to pokrýva ukrut­nosťou svoje rúcho, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre­to sa chráňte vo svojom duchu a nerob­te ne­ver­ne! 17 Unavujete Hos­podina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hos­podinových, a má v nich vo všet­kých záľubu, alebo kdeže je v­raj Bôh súdu?

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Unavujete Hos­podina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hos­podinových, a má v nich vo všet­kých záľubu, alebo kdeže je v­raj Bôh súdu?

Evanjelický

17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hos­podinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?

Ekumenický

17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami. Pýtate sa: Čím ho unavujeme? Tým, že vravíte: Každý, kto pácha zlo, páči sa Hos­podinovi, takých má rád; alebo: Kde je Boh práva?

Bible21

17 Unavujete Hos­po­di­na svý­mi řečmi. „Jak ho unavujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „Hos­po­di­nu se líbí kde­jaký zloči­nec; ta­kové má zřejmě v oblibě!“ Také se ptá­te: „Kde je ten Bůh soudu?“