EkumenickýMalachiáš2,17

Malachiáš 2:17

Unavujete Hos­podina svojimi rečami. Pýtate sa: Čím ho unavujeme? Tým, že vravíte: Každý, kto pácha zlo, páči sa Hos­podinovi, takých má rád; alebo: Kde je Boh práva?


Verš v kontexte

15 Či on ne­ut­voril jed­notu s časťou Ducha? O čo má teda v tejto jed­note ísť? O Božie po­tom­stvo. Pre­to daj­te po­zor na seba, ne­spreneveruj­te sa žene svojej mlados­ti. 16 Každý nech nenávidí roz­vod, vraví Hos­podin, Boh Iz­raela, nech na svojom rúchu pri­kryje násilie, vraví Hos­podin zá­stupov. Daj­te teda po­zor na seba, ne­spreneveruj­te sa. 17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami. Pýtate sa: Čím ho unavujeme? Tým, že vravíte: Každý, kto pácha zlo, páči sa Hos­podinovi, takých má rád; alebo: Kde je Boh práva?

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Unavujete Hos­podina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hos­podinových, a má v nich vo všet­kých záľubu, alebo kdeže je v­raj Bôh súdu?

Evanjelický

17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hos­podinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?

Ekumenický

17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami. Pýtate sa: Čím ho unavujeme? Tým, že vravíte: Každý, kto pácha zlo, páči sa Hos­podinovi, takých má rád; alebo: Kde je Boh práva?

Bible21

17 Unavujete Hos­po­di­na svý­mi řečmi. „Jak ho unavujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „Hos­po­di­nu se líbí kde­jaký zloči­nec; ta­kové má zřejmě v oblibě!“ Také se ptá­te: „Kde je ten Bůh soudu?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček