EvanjelickýMalachiáš2,17

Malachiáš 2:17

Unavujete Hos­podina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hos­podinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?


Verš v kontexte

15 Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vy­hľadáva? Po­tom­stvo od Boha! Pre­to daj­te po­zor na seba a ne­spreneveruj­te sa manžel­ke svojej mlados­ti! 16 Lebo nenávidím roz­vod - vraví Hos­podin, Boh Iz­raela, aj toho, kto po­krýva svoj odev násilím - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Daj­te po­zor na seba a ne­spreneveruj­te sa! 17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hos­podinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Unavujete Hos­podina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hos­podinových, a má v nich vo všet­kých záľubu, alebo kdeže je v­raj Bôh súdu?

Evanjelický

17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hos­podinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?

Ekumenický

17 Unavujete Hos­podina svojimi rečami. Pýtate sa: Čím ho unavujeme? Tým, že vravíte: Každý, kto pácha zlo, páči sa Hos­podinovi, takých má rád; alebo: Kde je Boh práva?

Bible21

17 Unavujete Hos­po­di­na svý­mi řečmi. „Jak ho unavujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „Hos­po­di­nu se líbí kde­jaký zloči­nec; ta­kové má zřejmě v oblibě!“ Také se ptá­te: „Kde je ten Bůh soudu?“