RoháčekMalachiáš2,14

Malachiáš 2:14

A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy.


Verš v kontexte

13 A toto po druhé robíte, že po­krývate ol­tár Hos­podinov sl­zami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby po­zrel na obet­ný dar obil­ný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky. 14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy. 15 A či ne­učinil obid­voch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mlados­ti nech sa ni­ktorý nedopus­tí ne­very.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy.

Evanjelický

14 Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou!

Ekumenický

14 Pýtate sa: Prečo? Pre­to, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy.

Bible21

14 Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy!