Bible21Malachiáš2,14

Malachiáš 2:14

Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy!


Verš v kontexte

13 A pro­vádí­te ještě něco: Za­lévá­te Hos­po­dinův ol­tář slza­mi, pláčete a naříká­te, že už si ne­všímá vašich obětí, že už ho z vašich ru­kou netěší. 14 Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy! 15 Ne­uči­nil dva jedním? Měl pře­ce du­cha na­zbyt. Pro­č tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraň­te se te­dy, abys­te ne­by­li ne­věrní manžel­ce svého mládí.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy.

Evanjelický

14 Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou!

Ekumenický

14 Pýtate sa: Prečo? Pre­to, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy.

Bible21

14 Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček