EkumenickýMalachiáš2,14

Malachiáš 2:14

Pýtate sa: Prečo? Pre­to, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy.


Verš v kontexte

13 Do­púšťate sa aj ďalšej veci: Hos­podinov ol­tár zmáčate sl­zami, plačete a vzdycháte, lebo už nehľadí na obetu, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk. 14 Pýtate sa: Prečo? Pre­to, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy. 15 Či on ne­ut­voril jed­notu s časťou Ducha? O čo má teda v tejto jed­note ísť? O Božie po­tom­stvo. Pre­to daj­te po­zor na seba, ne­spreneveruj­te sa žene svojej mlados­ti.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy.

Evanjelický

14 Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou!

Ekumenický

14 Pýtate sa: Prečo? Pre­to, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy.

Bible21

14 Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček