EvanjelickýMalachiáš2,14

Malachiáš 2:14

Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou!


Verš v kontexte

13 A druhé, čo robíte: sl­zami po­krývate ol­tár Hos­podinov, plačom a vzdychaním, pre­tože sa už ne­ob­ráti k obeti, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk. 14 Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou! 15 Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vy­hľadáva? Po­tom­stvo od Boha! Pre­to daj­te po­zor na seba a ne­spreneveruj­te sa manžel­ke svojej mlados­ti!

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy.

Evanjelický

14 Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou!

Ekumenický

14 Pýtate sa: Prečo? Pre­to, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy.

Bible21

14 Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy!