RoháčekLukáš9,50

Lukáš 9:50

Evanjelium podľa Lukáša

Ale Ježiš mu po­vedal: Neb­ráňte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás.


Verš v kontexte

49 A Ján od­povedal a riekol: Pane videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vy­háňa démonov, a bránili sme mu, pre­tože nechodí s na­mi. 50 Ale Ježiš mu po­vedal: Neb­ráňte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás. 51 A keď sa doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pev­ne ob­rátil svoju tvár, že poj­de do Jeruzalema

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

50 Ale Ježiš mu po­vedal: Neb­ráňte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás.

Evanjelický

50 Ježiš mu po­vedal: Neb­ráňte mu! Lebo kto nie je proti nám, je za nás.

Ekumenický

50 Neb­ráňte mu — od­povedal Ježiš —, lebo kto nie je proti vám, je za vás!

Bible21

50 „Ne­braň­te mu,“ od­po­věděl Ježíš. „Kdo není pro­ti nám, je s námi.“