RoháčekLukáš9,51

Lukáš 9:51

Evanjelium podľa Lukáša

A keď sa doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pev­ne ob­rátil svoju tvár, že poj­de do Jeruzalema


Verš v kontexte

50 Ale Ježiš mu po­vedal: Neb­ráňte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás. 51 A keď sa doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pev­ne ob­rátil svoju tvár, že poj­de do Jeruzalema 52 a po­slal po­slov pred sebou. A oni idúc vošli do samaritán­skeho mes­tečka, aby mu tam pri­hotovili.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

51 A keď sa doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pev­ne ob­rátil svoju tvár, že poj­de do Jeruzalema

Evanjelický

51 Keď sa pri­bližovali dni Jeho po­výšenia, ob­rátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôj­de tam.

Ekumenický

51 Keď sa na­pĺňali dni, keď mal byť po­výšený, pev­ne sa roz­hodol ísť do Jeruzalema.

Bible21

51 Když se za­čal blížit čas, kdy měl být vzat vzhů­ru, pevně se roz­ho­dl k cestě do Je­ruzalé­ma.