RoháčekLukáš21,3

Lukáš 21:3

Evanjelium podľa Lukáša

a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci;


Verš v kontexte

2 A videl aj nejakú veľmi chudob­nú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere, 3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci; 4 lebo títo všet­ci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svoj­ho nedos­tat­ku hodila všet­ku svoju živ­nosť, ktorú mala.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci;

Evanjelický

3 A po­vedal: Veru vám hovorím, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci;

Ekumenický

3 a po­vedal: Ver­te mi, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci.

Bible21

3 a ře­kl: „Vprav­dě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nej­více.