EkumenickýLukáš21,3

Lukáš 21:3

Evanjelium podľa Lukáša

a po­vedal: Ver­te mi, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci.


Verš v kontexte

2 Videl aj akúsi chudob­nú vdovu, ako ta hodila dve drob­né min­ce, 3 a po­vedal: Ver­te mi, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci. 4 Lebo oni dali časť zo svoj­ho nad­byt­ku, ale ona pri svojej chudobe dala všet­ko, čo mala, celé svoje živobytie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci;

Evanjelický

3 A po­vedal: Veru vám hovorím, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci;

Ekumenický

3 a po­vedal: Ver­te mi, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci.

Bible21

3 a ře­kl: „Vprav­dě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nej­více.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček