RoháčekLukáš21,2

Lukáš 21:2

Evanjelium podľa Lukáša

A videl aj nejakú veľmi chudob­nú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere,


Verš v kontexte

1 A po­zrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do ch­rámovej pokladnice. 2 A videl aj nejakú veľmi chudob­nú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere, 3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci;

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 A videl aj nejakú veľmi chudob­nú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere,

Evanjelický

2 ale videl aj nejakú chudob­nú vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej.

Ekumenický

2 Videl aj akúsi chudob­nú vdovu, ako ta hodila dve drob­né min­ce,

Bible21

2 Uvi­děl také jednu chu­dou vdovu, jak tam hází dva haléřky,