RoháčekLukáš21,4

Lukáš 21:4

Evanjelium podľa Lukáša

lebo títo všet­ci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svoj­ho nedos­tat­ku hodila všet­ku svoju živ­nosť, ktorú mala.


Verš v kontexte

3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci; 4 lebo títo všet­ci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svoj­ho nedos­tat­ku hodila všet­ku svoju živ­nosť, ktorú mala. 5 A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal:

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 lebo títo všet­ci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svoj­ho nedos­tat­ku hodila všet­ku svoju živ­nosť, ktorú mala.

Evanjelický

4 lebo všet­ci títo pri­dávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všet­ko, čo mala na živobytie.

Ekumenický

4 Lebo oni dali časť zo svoj­ho nad­byt­ku, ale ona pri svojej chudobe dala všet­ko, čo mala, celé svoje živobytie.

Bible21

4 Všich­ni to­tiž přispíva­li ze svého na­d­bytku, ale tato že­na dala ze svého ne­do­statku všech­no, co mě­la – ce­lé své živobytí.“