EvanjelickýLukáš21,3

Lukáš 21:3

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vedal: Veru vám hovorím, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci;


Verš v kontexte

2 ale videl aj nejakú chudob­nú vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej. 3 A po­vedal: Veru vám hovorím, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci; 4 lebo všet­ci títo pri­dávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všet­ko, čo mala na živobytie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci;

Evanjelický

3 A po­vedal: Veru vám hovorím, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci;

Ekumenický

3 a po­vedal: Ver­te mi, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci.

Bible21

3 a ře­kl: „Vprav­dě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nej­více.