RoháčekLukáš2,47

Lukáš 2:47

Evanjelium podľa Lukáša

A všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li nad jeho roz­um­nosťou a nad jeho od­poveďami.


Verš v kontexte

46 A stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi počúvať ich a opytovať sa ich. 47 A všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li nad jeho roz­um­nosťou a nad jeho od­poveďami. 48 A keď ho uvideli, užas­li, a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

47 A všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li nad jeho roz­um­nosťou a nad jeho od­poveďami.

Evanjelický

47 Všet­ci, ktorí Ho počúvali, žas­li nad Jeho roz­um­nosťou a nad Jeho od­poveďami.

Ekumenický

47 Všet­ci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho roz­um­nosťou a od­poveďami.

Bible21

47 Všich­ni, kdo ho slyše­li, žas­li nad jeho ro­zum­ností a od­po­věď­mi,