EvanjelickýLukáš2,47

Lukáš 2:47

Evanjelium podľa Lukáša

Všet­ci, ktorí Ho počúvali, žas­li nad Jeho roz­um­nosťou a nad Jeho od­poveďami.


Verš v kontexte

46 Po troch dňoch našli Ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich. 47 Všet­ci, ktorí Ho počúvali, žas­li nad Jeho roz­um­nosťou a nad Jeho od­poveďami. 48 Keď Ho uvideli, preľak­li sa. A mat­ka Mu po­vedala: Synu, čo si nám to vy­konal? Aj­hľa, Tvoj otec a ja s úz­kosťou sme Ťa hľadali.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

47 A všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li nad jeho roz­um­nosťou a nad jeho od­poveďami.

Evanjelický

47 Všet­ci, ktorí Ho počúvali, žas­li nad Jeho roz­um­nosťou a nad Jeho od­poveďami.

Ekumenický

47 Všet­ci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho roz­um­nosťou a od­poveďami.

Bible21

47 Všich­ni, kdo ho slyše­li, žas­li nad jeho ro­zum­ností a od­po­věď­mi,