EkumenickýLukáš2,47

Lukáš 2:47

Evanjelium podľa Lukáša

Všet­ci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho roz­um­nosťou a od­poveďami.


Verš v kontexte

46 Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vy­pytuje sa. 47 Všet­ci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho roz­um­nosťou a od­poveďami. 48 Keď ho zbadali, stŕp­li od údivu a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Po­zri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

47 A všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li nad jeho roz­um­nosťou a nad jeho od­poveďami.

Evanjelický

47 Všet­ci, ktorí Ho počúvali, žas­li nad Jeho roz­um­nosťou a nad Jeho od­poveďami.

Ekumenický

47 Všet­ci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho roz­um­nosťou a od­poveďami.

Bible21

47 Všich­ni, kdo ho slyše­li, žas­li nad jeho ro­zum­ností a od­po­věď­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček