RoháčekLukáš15,31

Lukáš 15:31

Evanjelium podľa Lukáša

A on po­vedal: Dieťa, ty si vždyc­ky so mnou, a všet­ko moje je tvoje;


Verš v kontexte

30 No, keď prišiel ten­to tvoj syn, ktorý so smil­nicami prežral tvoj majetok, za­bil si mu to krm­né teľa. 31 A on po­vedal: Dieťa, ty si vždyc­ky so mnou, a všet­ko moje je tvoje; 32 ale veseliť a radovať sa pat­rilo, lebo ten­to tvoj brat bol mŕt­vy a ožil, bol zt­ratený a našiel sa.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

31 A on po­vedal: Dieťa, ty si vždyc­ky so mnou, a všet­ko moje je tvoje;

Evanjelický

31 Ale otec mu po­vedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a všet­ko, čo mám, je tvoje;

Ekumenický

31 Ale otec mu po­vedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všet­ko, čo mám, je tvoje.

Bible21

31 ‚Synku,‘ ře­kl otec, ‚­ty jsi stále se mnou a všech­no, co mám, je tvé.