RoháčekLukáš15,32

Lukáš 15:32

Evanjelium podľa Lukáša

ale veseliť a radovať sa pat­rilo, lebo ten­to tvoj brat bol mŕt­vy a ožil, bol zt­ratený a našiel sa.


Verš v kontexte

30 No, keď prišiel ten­to tvoj syn, ktorý so smil­nicami prežral tvoj majetok, za­bil si mu to krm­né teľa. 31 A on po­vedal: Dieťa, ty si vždyc­ky so mnou, a všet­ko moje je tvoje; 32 ale veseliť a radovať sa pat­rilo, lebo ten­to tvoj brat bol mŕt­vy a ožil, bol zt­ratený a našiel sa.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

32 ale veseliť a radovať sa pat­rilo, lebo ten­to tvoj brat bol mŕt­vy a ožil, bol zt­ratený a našiel sa.

Evanjelický

32 ale pat­rilo sa nám veseliť a radovať. Lebo ten­to tvoj brat bol mŕt­vy, a ožil; bol stratený, a našiel sa.

Ekumenický

32 Ale teraz sa pat­rí veseliť a radovať, lebo ten­to tvoj brat bol mŕt­vy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

Bible21

32 Ale oslavovat a ra­dovat se bylo namístě, ne­boť ten­to tvůj bra­tr byl mr­tev a ožil, byl ztracen a je nalezen.‘“