RoháčekLukáš15,30

Lukáš 15:30

Evanjelium podľa Lukáša

No, keď prišiel ten­to tvoj syn, ktorý so smil­nicami prežral tvoj majetok, za­bil si mu to krm­né teľa.


Verš v kontexte

29 Ale on od­povedal a riekol svoj­mu ot­covi: Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a ni­kdy som ne­pres­túpil tvoj­ho pri­kázania, a mne si ni­kdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa po­veselil so svojimi priateľmi. 30 No, keď prišiel ten­to tvoj syn, ktorý so smil­nicami prežral tvoj majetok, za­bil si mu to krm­né teľa. 31 A on po­vedal: Dieťa, ty si vždyc­ky so mnou, a všet­ko moje je tvoje;

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

30 No, keď prišiel ten­to tvoj syn, ktorý so smil­nicami prežral tvoj majetok, za­bil si mu to krm­né teľa.

Evanjelický

30 keď však prišiel ten­to tvoj syn, ktorý ti pre­hýril majetok s ne­vies­t­ka­mi, za­bil si mu vy­kŕmené teľa.

Ekumenický

30 No keď prišiel ten­to tvoj syn, ktorý ti pre­már­nil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si za­bil vy­kŕmené teľa.

Bible21

30 Když ale přišel tenhle tvůj syn, který pro­žral tvůj majetek s děv­ka­mi, po­razil jsi pro něj vy­kr­mené tele!‘