EkumenickýLukáš15,31

Lukáš 15:31

Evanjelium podľa Lukáša

Ale otec mu po­vedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všet­ko, čo mám, je tvoje.


Verš v kontexte

30 No keď prišiel ten­to tvoj syn, ktorý ti pre­már­nil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si za­bil vy­kŕmené teľa. 31 Ale otec mu po­vedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všet­ko, čo mám, je tvoje. 32 Ale teraz sa pat­rí veseliť a radovať, lebo ten­to tvoj brat bol mŕt­vy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

31 A on po­vedal: Dieťa, ty si vždyc­ky so mnou, a všet­ko moje je tvoje;

Evanjelický

31 Ale otec mu po­vedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a všet­ko, čo mám, je tvoje;

Ekumenický

31 Ale otec mu po­vedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všet­ko, čo mám, je tvoje.

Bible21

31 ‚Synku,‘ ře­kl otec, ‚­ty jsi stále se mnou a všech­no, co mám, je tvé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček