Roháček3. Mojžišova23,29

3. Mojžišova 23:29

Leviticus

Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa ne­ponižovala toho dňa, bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu,


Verš v kontexte

28 A nebudete robiť nijakej práce toho is­tého dňa, lebo je to deň po­krytia h­riechov pokryť na vás h­riech pred Hos­podinom, vaším Bohom. 29 Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa ne­ponižovala toho dňa, bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu, 30 a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, za­tratím tú dušu a vy­tnem zprostred jej ľudu.

späť na 3. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa ne­ponižovala toho dňa, bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu,

Evanjelický

29 Kto by sa v ten deň nekajal, nech je od­stránený zo svoj­ho ľudu.

Ekumenický

29 Každý, kto by sa v ten deň nekajal, bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu.

Bible21

29 Kdoko­li by se toho dne ne­postil, bude vy­ob­cován ze svého li­du.