Roháček3. Mojžišova23,30

3. Mojžišova 23:30

Leviticus

a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, za­tratím tú dušu a vy­tnem zprostred jej ľudu.


Verš v kontexte

29 Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa ne­ponižovala toho dňa, bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu, 30 a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, za­tratím tú dušu a vy­tnem zprostred jej ľudu. 31 Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách.

späť na 3. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

30 a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, za­tratím tú dušu a vy­tnem zprostred jej ľudu.

Evanjelický

30 Každého, kto by v ten deň konal akúkoľvek prácu, vy­hubím spomedzi jeho ľudu.

Ekumenický

30 Každého, kto by konal v ten deň nejakú prácu, vy­hubím spomedzi svoj­ho ľudu.

Bible21

30 Kdoko­li by toho dne dělal ja­kou­ko­li práci, toho vy­hu­bím z jeho li­du.