Roháček3. Mojžišova23,28

3. Mojžišova 23:28

Leviticus

A nebudete robiť nijakej práce toho is­tého dňa, lebo je to deň po­krytia h­riechov pokryť na vás h­riech pred Hos­podinom, vaším Bohom.


Verš v kontexte

27 Len desiateho dňa toho sied­meho mesiaca - bude to deň Kip­púrim - budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hos­podinovi. 28 A nebudete robiť nijakej práce toho is­tého dňa, lebo je to deň po­krytia h­riechov pokryť na vás h­riech pred Hos­podinom, vaším Bohom. 29 Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa ne­ponižovala toho dňa, bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu,

späť na 3. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

28 A nebudete robiť nijakej práce toho is­tého dňa, lebo je to deň po­krytia h­riechov pokryť na vás h­riech pred Hos­podinom, vaším Bohom.

Evanjelický

28 V ten deň ne­smiete konať nijakú prácu, lebo je to deň zmierenia na vy­konanie ob­radu zmierenia za vás pred Hos­podinom, vaším Bohom.

Ekumenický

28 V ten is­tý deň nebudete konať nijakú prácu, lebo je to Deň zmierenia. Za vás sa bude konať ob­rad zmierenia pred Hos­podinom, vaším Bohom.

Bible21

28 Toho dne ne­bu­dete dělat žádnou práci, ne­boť je to Den smíření, kdy bu­dete smířeni před Hos­po­di­nem, vaším Bo­hem.