RoháčekJózua3,12

Józua 3:12

A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia.


Verš v kontexte

11 Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána. 12 A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia. 13 A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, vo vode Jor­dána, že budú od­rezané vody Jor­dána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia.

Evanjelický

12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

Ekumenický

12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

Bible21

12 Pro­to si z iz­rael­ských kmenů vy­ber­te dvanáct mužů, z každého kmene po jednom.