EvanjelickýJózua3,12

Józua 3:12

Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.


Verš v kontexte

11 Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán. 12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa. 13 Keď sa za­stavia nohy kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, v jor­dán­skej vode, vody Jor­dánu sa pre­trh­nú a vody zhora tečúce po­stavia sa ako hrádza.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia.

Evanjelický

12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

Ekumenický

12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

Bible21

12 Pro­to si z iz­rael­ských kmenů vy­ber­te dvanáct mužů, z každého kmene po jednom.