EkumenickýJózua3,12

Józua 3:12

Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.


Verš v kontexte

11 Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán. 12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa. 13 Keď sa v jordánskej vode za­stavia kňazi, ktorí ne­sú ar­chu Pána, Hos­podina celej zeme, voda Jor­dána sa roz­delí a voda tečúca zhora sa po­staví ako hrádza.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia.

Evanjelický

12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

Ekumenický

12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

Bible21

12 Pro­to si z iz­rael­ských kmenů vy­ber­te dvanáct mužů, z každého kmene po jednom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček