RoháčekJózua3,11

Józua 3:11

Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána.


Verš v kontexte

10 A zase povedal Jozua: Po tom­to po­znáte, že je sil­ný Bôh živý vo vašom strede a že istotne vy­ženie zp­red vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Ger­gezeja, Amoreja a Jebuzeja. 11 Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána. 12 A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána.

Evanjelický

11 Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Ekumenický

11 Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Bible21

11 Hle, Truh­la smlou­vy Pá­na vší země pře­chází Jordán před vá­mi.