RoháčekJózua3,13

Józua 3:13

A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, vo vode Jor­dána, že budú od­rezané vody Jor­dána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade.


Verš v kontexte

12 A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia. 13 A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, vo vode Jor­dána, že budú od­rezané vody Jor­dána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade. 14 A stalo sa, keď sa ľud po­hnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jor­dán, a kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, pred ľudom,

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, vo vode Jor­dána, že budú od­rezané vody Jor­dána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade.

Evanjelický

13 Keď sa za­stavia nohy kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, v jor­dán­skej vode, vody Jor­dánu sa pre­trh­nú a vody zhora tečúce po­stavia sa ako hrádza.

Ekumenický

13 Keď sa v jordánskej vode za­stavia kňazi, ktorí ne­sú ar­chu Pána, Hos­podina celej zeme, voda Jor­dána sa roz­delí a voda tečúca zhora sa po­staví ako hrádza.

Bible21

13 Jakmi­le kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­na, Pá­na vší země, stanou no­ha­ma ve vodách Jordánu, teh­dy se jordán­ské vody roz­dělí, takže se voda při­té­kající sho­ra na­hro­madí na jednom místě.“