RoháčekJózua24,7

Józua 24:7

A keď kričali na Hos­podina po­stavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov, a uviedol na neho more, a po­krylo ho. A vaše oči videly, čo som činil v Egyp­te, a bývali ste na púšti mnoho dní.


Verš v kontexte

6 A keď som viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami do Rudého mora. 7 A keď kričali na Hos­podina po­stavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov, a uviedol na neho more, a po­krylo ho. A vaše oči videly, čo som činil v Egyp­te, a bývali ste na púšti mnoho dní. 8 Po­tom som vás do­viedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jor­dánom, a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky, a zau­jali ste ich zem do dedičs­tva, a vy­hladil som ich zp­red vašej tvári.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď kričali na Hos­podina po­stavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov, a uviedol na neho more, a po­krylo ho. A vaše oči videly, čo som činil v Egyp­te, a bývali ste na púšti mnoho dní.

Evanjelický

7 Keď volali k Hos­podinovi, po­stavil mrákavu medzi vás a Egypťanov a uviedol na nich more, ktoré ich po­krylo. Vlast­nými očami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste bývali dl­hý čas na púšti.

Ekumenický

7 Keď volali k Hospodinovi, zo­slal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pus­til more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste dl­hý čas bývali na púšti.

Bible21

7 Teh­dy jste vo­la­li k Hos­po­di­nu a on mezi vás a Egypťa­ny po­ložil temno­tu, přihnal na ně moře a za­topil je. Na vlastní oči jste vi­dě­li, co jsem vy­ko­nal v Egyptě. Po dlouhé době, kte­rou jste strávi­li na pouš­ti,