RoháčekJózua24,8

Józua 24:8

Po­tom som vás do­viedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jor­dánom, a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky, a zau­jali ste ich zem do dedičs­tva, a vy­hladil som ich zp­red vašej tvári.


Verš v kontexte

7 A keď kričali na Hos­podina po­stavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov, a uviedol na neho more, a po­krylo ho. A vaše oči videly, čo som činil v Egyp­te, a bývali ste na púšti mnoho dní. 8 Po­tom som vás do­viedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jor­dánom, a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky, a zau­jali ste ich zem do dedičs­tva, a vy­hladil som ich zp­red vašej tvári. 9 A po­vs­tal Balák, syn Cip­porov, moáb­sky kráľ, a bojoval proti Iz­raelovi a pošlúc pos­lov povolal Baláma, syna Be­orov­ho, aby vám zlorečil.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom som vás do­viedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jor­dánom, a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky, a zau­jali ste ich zem do dedičs­tva, a vy­hladil som ich zp­red vašej tvári.

Evanjelický

8 Vo­viedol som vás do krajiny Amorej­cov, ktorí bývali za Jor­dánom; keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk, za­brali ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.

Ekumenický

8 Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jor­dánom. Keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk. Ob­sadili ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.

Bible21

8 jsem vás přive­dl do země Emo­rej­ců, byd­lících v Za­jordání. Bo­jova­li s vá­mi, ale vy­dal jsem je do vašich ru­kou; ob­sa­di­li jste je­jich zem a já jsem je před vá­mi vy­hla­dil.