RoháčekJózua24,6

Józua 24:6

A keď som viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami do Rudého mora.


Verš v kontexte

5 A po­slal som Mojžiša a Árona a zbil som Egypt ranami, jako som učinil v jeho strede, a po­tom som vás vy­viedol von ztade. 6 A keď som viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami do Rudého mora. 7 A keď kričali na Hos­podina po­stavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov, a uviedol na neho more, a po­krylo ho. A vaše oči videly, čo som činil v Egyp­te, a bývali ste na púšti mnoho dní.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď som viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami do Rudého mora.

Evanjelický

6 Keď som vy­viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru; Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami k Čer­venému moru.

Ekumenický

6 Keď som vašich ot­cov vy­viedol z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s bojovými voz­mi a jazd­cami až k Červenému moru.

Bible21

6 Když jsem vaše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, přiš­li jste k Rudé­mu moři, kde vaše otce do­stih­li Egypťané s vozy a jezd­ci.