EkumenickýJózua24,7

Józua 24:7

Keď volali k Hospodinovi, zo­slal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pus­til more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste dl­hý čas bývali na púšti.


Verš v kontexte

6 Keď som vašich ot­cov vy­viedol z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s bojovými voz­mi a jazd­cami až k Červenému moru. 7 Keď volali k Hospodinovi, zo­slal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pus­til more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste dl­hý čas bývali na púšti. 8 Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jor­dánom. Keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk. Ob­sadili ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď kričali na Hos­podina po­stavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov, a uviedol na neho more, a po­krylo ho. A vaše oči videly, čo som činil v Egyp­te, a bývali ste na púšti mnoho dní.

Evanjelický

7 Keď volali k Hos­podinovi, po­stavil mrákavu medzi vás a Egypťanov a uviedol na nich more, ktoré ich po­krylo. Vlast­nými očami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste bývali dl­hý čas na púšti.

Ekumenický

7 Keď volali k Hospodinovi, zo­slal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pus­til more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste dl­hý čas bývali na púšti.

Bible21

7 Teh­dy jste vo­la­li k Hos­po­di­nu a on mezi vás a Egypťa­ny po­ložil temno­tu, přihnal na ně moře a za­topil je. Na vlastní oči jste vi­dě­li, co jsem vy­ko­nal v Egyptě. Po dlouhé době, kte­rou jste strávi­li na pouš­ti,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček