RoháčekJeremiáš7,19

Jeremiáš 7:19

Či to azda mňa popudzujú? hovorí Hos­podin, Či azda nie sami seba, aby han­ba pok­ryla ich tvár?


Verš v kontexte

18 Synovia sberajú drevo, a ot­covia za­paľujú oheň, a ženy miesia ces­to, aby narobily kráľov­nej nebies obet­ných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, na­to, aby ma popudzovali. 19 Či to azda mňa popudzujú? hovorí Hos­podin, Či azda nie sami seba, aby han­ba pok­ryla ich tvár? 20 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, môj hnev a moja prch­livosť sa vy­leje na toto mies­to, na človeka i na hovädo i na poľný strom i na plod zeme a bude horieť a nez­has­ne.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Či to azda mňa popudzujú? hovorí Hos­podin, Či azda nie sami seba, aby han­ba pok­ryla ich tvár?

Evanjelický

19 Či ozaj mňa za­rmucujú - znie výrok Hos­podinov - či nie skôr seba samých na vlast­nú han­bu?

Ekumenický

19 Urážajú mňa? — znie výrok Hos­podina. — Nerobia skôr han­bu sami sebe?

Bible21

19 Urážejí tím ale mě? praví Hos­po­din. Ne­u­rážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“