RoháčekJeremiáš7,20

Jeremiáš 7:20

Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, môj hnev a moja prch­livosť sa vy­leje na toto mies­to, na človeka i na hovädo i na poľný strom i na plod zeme a bude horieť a nez­has­ne.


Verš v kontexte

19 Či to azda mňa popudzujú? hovorí Hos­podin, Či azda nie sami seba, aby han­ba pok­ryla ich tvár? 20 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, môj hnev a moja prch­livosť sa vy­leje na toto mies­to, na človeka i na hovädo i na poľný strom i na plod zeme a bude horieť a nez­has­ne. 21 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Sober­te svoje zápal­né obeti so svojimi bit­nými obeťami a jedz­te mäso!

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, môj hnev a moja prch­livosť sa vy­leje na toto mies­to, na človeka i na hovädo i na poľný strom i na plod zeme a bude horieť a nez­has­ne.

Evanjelický

20 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Aj­hľa, vy­lejem svoj hnev a svoju prch­kosť na toto mies­to, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nez­has­ne.

Ekumenický

20 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Môj zlost­ný hnev vy­lejem na toto mies­to, na ľudí, na dobytok, na stromy poľa a plody zeme; bude horieť a ne­vyhas­ne.

Bible21

20 Nuže, tak praví Panovník Hos­po­din: „Hle, na toto místo se vy­li­je můj roz­hořčený hněv – na lidi i do­by­tek, na stro­my v sa­dech i na plo­dy země. Vzplane a už nezhasne!“