RoháčekJeremiáš7,18

Jeremiáš 7:18

Synovia sberajú drevo, a ot­covia za­paľujú oheň, a ženy miesia ces­to, aby narobily kráľov­nej nebies obet­ných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, na­to, aby ma popudzovali.


Verš v kontexte

17 Či ne­vidíš, čo robia v mes­tách Júdových a po uliciach Jeruzalema? 18 Synovia sberajú drevo, a ot­covia za­paľujú oheň, a ženy miesia ces­to, aby narobily kráľov­nej nebies obet­ných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, na­to, aby ma popudzovali. 19 Či to azda mňa popudzujú? hovorí Hos­podin, Či azda nie sami seba, aby han­ba pok­ryla ich tvár?

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Synovia sberajú drevo, a ot­covia za­paľujú oheň, a ženy miesia ces­to, aby narobily kráľov­nej nebies obet­ných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, na­to, aby ma popudzovali.

Evanjelický

18 Deti zbierajú drevo a ot­covia za­kladajú oheň, kým ženy miesia ces­to, aby pri­pravili koláče kráľov­nej nebies a obetujú úliat­by iným bohom, aby ma za­rmucovali.

Ekumenický

18 Deti zbierajú drevo, ot­covia za­kladajú oheň, ženy miesia ces­to na koláče pre Kráľov­nú nebies. Pri­pravujú nápojové obety cudzím bohom, aby ma za­rmucovali.

Bible21

18 Dě­ti sbírají dříví, ot­cové za­palují oheň a že­ny za­dělávají těsto na ko­láče pro Královnu ne­bes. Také přinášejí ú­lit­by cizím bo­hům, aby mě uráže­li.