RoháčekJán6,20

Ján 6:20

Evanjelium podľa Jána

A on im po­vedal: Ja som, neboj­te sa!


Verš v kontexte

19 A tedy od­plaviac sa tak asi na dvad­saťpäť alebo trid­sať honov videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a báli sa. 20 A on im po­vedal: Ja som, neboj­te sa! 21 Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 A on im po­vedal: Ja som, neboj­te sa!

Evanjelický

20 On im však riekol: Ja som to, neboj­te sa!

Ekumenický

20 On im však po­vedal: Ja som to, neboj­te sa!

Bible21

20 ale on jim ře­kl: „To jsem já, ne­boj­te se!“

RoháčekJán6,20