RoháčekJán6,21

Ján 6:21

Evanjelium podľa Jána

Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli.


Verš v kontexte

20 A on im po­vedal: Ja som, neboj­te sa! 21 Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli. 22 A druhého dňa zá­stup, ktorý stál za morom a videl, že tam nebolo druhej lode, krome tej jed­nej, do ktorej vošli jeho učeníci, a že Ježiš ne­vošiel spolu so svojimi učeník­mi do lode, ale že len jeho učeníci sami od­išli,

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli.

Evanjelický

21 Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pri­stála pri zemi, ku ktorej sa plavili.

Ekumenický

21 Chceli ho vziať na loď, ale loď čo­skoro pri­stála pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Bible21

21 Teh­dy ho ochotně vza­li na loď, a ta se hned ocit­la u bře­hu, k ně­muž plu­li.

RoháčekJán6,21