RoháčekJán6,19

Ján 6:19

Evanjelium podľa Jána

A tedy od­plaviac sa tak asi na dvad­saťpäť alebo trid­sať honov videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a báli sa.


Verš v kontexte

18 a more, pre­tože dul sil­ný vietor, sa búrilo. 19 A tedy od­plaviac sa tak asi na dvad­saťpäť alebo trid­sať honov videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a báli sa. 20 A on im po­vedal: Ja som, neboj­te sa!

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 A tedy od­plaviac sa tak asi na dvad­saťpäť alebo trid­sať honov videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a báli sa.

Evanjelický

19 Keď sa od­plavili asi dvad­saťpäť alebo trid­sať honov , videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi, i preľak­li sa.

Ekumenický

19 Od­plavili sa asi na dvad­saťpäť až trid­sať stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a pri­bližovať sa k lodi. Naľakali sa.

Bible21

19 Když odplu­li asi pět­a­dvacet nebo třicet honů, spatři­li Ježíše, jak kráčí po hla­dině a blíží se k lo­di. Vy­děsi­li se,

RoháčekJán6,19