EvanjelickýJán6,20

Ján 6:20

Evanjelium podľa Jána

On im však riekol: Ja som to, neboj­te sa!


Verš v kontexte

19 Keď sa od­plavili asi dvad­saťpäť alebo trid­sať honov , videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi, i preľak­li sa. 20 On im však riekol: Ja som to, neboj­te sa! 21 Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pri­stála pri zemi, ku ktorej sa plavili.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 A on im po­vedal: Ja som, neboj­te sa!

Evanjelický

20 On im však riekol: Ja som to, neboj­te sa!

Ekumenický

20 On im však po­vedal: Ja som to, neboj­te sa!

Bible21

20 ale on jim ře­kl: „To jsem já, ne­boj­te se!“