RoháčekJán17,22

Ján 17:22

Evanjelium podľa Jána

A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jed­no, jako sme my jed­no,


Verš v kontexte

21 aby boli všet­ci jed­no, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jed­no, aby svet uveril, že si ma ty po­slal. 22 A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jed­no, jako sme my jed­no, 23 ja v nich a ty vo mne, aby boli do­konalí v jed­no, aby svet vedel, že si ma ty po­slal, a že si ich miloval ako si mňa miloval.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

22 A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jed­no, jako sme my jed­no,

Evanjelický

22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jed­no, ako my jed­no sme.

Ekumenický

22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jed­no, ako sme my jed­no —

Bible21

22 Dal jsem jim slávu, kte­rou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.

RoháčekJán17,22