EkumenickýJán17,22

Ján 17:22

Evanjelium podľa Jána

A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jed­no, ako sme my jed­no —


Verš v kontexte

21 aby všet­ci boli jed­no, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty po­slal. 22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jed­no, ako sme my jed­no — 23 ja v nich a ty vo mne, aby boli tak do­konale jed­no, aby svet po­znal, že si ma ty po­slal a za­miloval si si ich tak ako mňa.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

22 A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jed­no, jako sme my jed­no,

Evanjelický

22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jed­no, ako my jed­no sme.

Ekumenický

22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jed­no, ako sme my jed­no —

Bible21

22 Dal jsem jim slávu, kte­rou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček