RoháčekJán17,21

Ján 17:21

Evanjelium podľa Jána

aby boli všet­ci jed­no, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jed­no, aby svet uveril, že si ma ty po­slal.


Verš v kontexte

20 Ale ne­prosím len za tých­to, ale aj za tých, ktorí majú skr­ze ich slovo uveriť vo mňa, 21 aby boli všet­ci jed­no, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jed­no, aby svet uveril, že si ma ty po­slal. 22 A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jed­no, jako sme my jed­no,

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

21 aby boli všet­ci jed­no, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jed­no, aby svet uveril, že si ma ty po­slal.

Evanjelický

21 aby všet­ci jed­no boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty po­slal.

Ekumenický

21 aby všet­ci boli jed­no, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty po­slal.

Bible21

21 Ať jsou všich­ni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v to­bě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě po­slal.

RoháčekJán17,21