EvanjelickýJán17,22

Ján 17:22

Evanjelium podľa Jána

A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jed­no, ako my jed­no sme.


Verš v kontexte

21 aby všet­ci jed­no boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty po­slal. 22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jed­no, ako my jed­no sme. 23 Ja v nich a Ty vo mne, aby boli do­konale jed­no, aby svet po­znal, že si ma Ty po­slal a miloval si ich, ako si mňa miloval.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

22 A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jed­no, jako sme my jed­no,

Evanjelický

22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jed­no, ako my jed­no sme.

Ekumenický

22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jed­no, ako sme my jed­no —

Bible21

22 Dal jsem jim slávu, kte­rou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.