RoháčekJakubov5,8

Jakubov 5:8

Po­zhovej­te aj vy, upev­nite svoje srd­cia, lebo sa pri­blížil príchod Pánov.


Verš v kontexte

7 A tedy po­zhovej­te, bratia, až do príchodu Pánov­ho. Hľa, roľník očakáva vzác­ny plod zeme a čaká naň tr­pez­livo, až do­stane včas­ný a po­zdný dážď. 8 Po­zhovej­te aj vy, upev­nite svoje srd­cia, lebo sa pri­blížil príchod Pánov. 9 Ne­vzdychaj­te, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi!

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­zhovej­te aj vy, upev­nite svoje srd­cia, lebo sa pri­blížil príchod Pánov.

Evanjelický

8 Aj vy buďte tr­pez­liví, vzmužte si srd­cia, lebo sa pri­blížil Pánov príchod!

Ekumenický

8 Aj vy buďte tr­pez­liví a po­sil­nite si srd­cia, lebo Pánov príchod sa pri­blížil.

Bible21

8 I vy tedy buď­te trpě­liví a pevní. Pánův příchod je blízko.